רשת בית בכפר לדיור מוגן

קונספט וקופי לקמפיין ההשקה של פרוייקט בית בכפר גינוסר

סרטון חסות (18")
מגוון חומרים שיווקיים: מודעות, דיוור ישיר ופרוספקט
לעמוד הבית