תלמה

מודעה לדגני הבוקר "שוגי" של תלמה, לקראת החזרה לבית הספר אחרי החגים
(פוצח עבור משרד הפרסום "מימד")לעמוד הבית